ورود به سایت

 

عضويت در مجامع علمي -  اجرايي

 

موسسه استاندار وتحقیقات صنعتی ایران ، عضو کمیته طرحریزی استانداردهای نرم افزار(1374)

 

عضو كميته تدوين طرح جامع صنعت جهانگردي كشور،  سازمان ايرانگردي وجهانگردي،(1376-1372)

 

دبیر  كميته عدالت اجتماعی برنامه ایران 1400 ، سازمان برنامه و بودجه (1375-1376)

 

عضو كميسيون نرم افزار و كميسيون استاندارد، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور(1377-1375)

 

عضو شوراي عالي انفورماتيك، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي(1377 1375)

 

عضو ستاد تخصصي تدوين شاخص هاي بهره وري، سازمان ملي بهره وري ايران (1377-1375)

 

عضو شوراي راهبردي توسعه فن آوري اطلاعات، مركز آموزش مديريت دولتي (1378-1376)

 

عضو كميته راهبردي شبكه مشاوران مديريت ومهندسي ايران، 1379

 

مسئول كميته بهبود وتوسعه خدمات راهبري، شركت قطار هاي مسافري رجا. (1381- 1380)

 

عضو کمیته جشم انداز 20 ساله کشور، مجمع مصلحت نظام(1383-1382)

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی