ورود به سایت

 

سایر فعالیتهای فرهنگی تربیتی

 

عضو شوراي مركزي نهاد هاي جمهوري اسلامي ايران، دفتر نخست وزيري (1365-1364)

 

عضو كميته برنامه ريزي  اشتغال، سازمان مهاجرين جنگ تحميلي در  بنياد مهاجرين (1365-1364)

 

عضو كمسيون تخصصي تعيين راهبرد ها و خط مشي ها، سازمان بسيج دانشجويي كشور (1382)

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی