ورود به سایت

 

عضویت در  کمیته های علمي راهبردي  کشور

 

نماینده  نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبكه اطلاع رساني تجاري جهاني، تبصره 26 قانون برنامه توسعه دوم (1377-1376)

 

نماينده وزير و مسئول پيگيري طرح هاي سرمايه گذاري صنعت جهانگردي و فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي(1377-1375)

 

نماينده وزير در طرح جامع شبكه اطلاع رساني تجاري جهاني، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي(1377-1376)

 

عضو  کمیته بازنگری و تدوین چشم انداز ، دانشگاه شهید بهشتی (1386- 1385 )

 

عضو شوراي راهبردي شرکت حفاری و اکتشاف انرژی پارس گستر ایران , بنیاد مستضعفان و جانبازان (1386-1385)

 

عضو كميته راهبردي بررسی و تدوین افق رسانه، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران(1389-1385)

 

عضو كميته راهبردي پیگیری بینات مقام معظم رهبری در رابطه با خود کفایی و جهش صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی کشور(1389)

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی