ورود به سایت

 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

 

تدوین چشم انداز دانشگاه شاهد،  85-1384

 

مدیریت مبتنی برهدف MBO، مرکز آموش آستان قدس رضوی، 1385

 

بررسی تطبیقی متدولوژی های دانش مدیریت پروژه،دانشگاه شهید بهشتی،  دانشکده مدیریت، 1385

 

تدوین چشم انداز فدراسیون شطرنج،تهران 1385

 

روش ها و ديدگاه ها در طراحي و  تدوین استراتژيهای فرهنگی، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي (1382-1384)

 

روش های کنترل پروژه،پژوهشکده علوم انسانی  جهاد دانشگاهی ،تهران ،1384

 

مدیریت پروژه،مرکز مطالعات مدیریت وبهره وری ایران، دانشگاه تربیت مدرس،1385

 

بهره گیری از مدل ITSPدر سازمان، انجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت دفاع،1385

 

برنامه ريزي راهبردي رسانه، سازمان صدا وسيما، تهران، 1389-1386

 

سیستم های اطلاعات مدیریت، موسسه تحقيقات وآموزش مديريت نيرو(1388-1384)

 

كارگاه هم انديشي مديريت استراتژيك؛ مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره  شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور،1388

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی