ورود به سایت

 

شرکت در كارگاههاي آموزشي بين المللي

 

Seminar on Strategic Management, Asian Productivity Organization, Tokyo, Japan, 1998.        

 

Training of Trainers, Asia-Pacific Institute for Broadcasting envelopment, In-Country Workshop, Isfahan, 2000 .

 

Global Symposium on Project Management, 16th– at the Centre Stage of Economic Transformation’ India, New Delhi, 2008.

 

Seminar on Project Management, the 23rd IPMA World Congress, Helsinki, Finland, 2009.

 

Seminar on Project Management, the 24rd IPMA World Congress, Turkey, Istanbul, 2010.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی