ورود به سایت

 

خدمات علمی- اجرایی

 

وزارت  كار وامور اجتماعي، رياست هيأت امناء و مدير سازمان آموزش فني وحرفه اي كردستان (1361-1363)

 

دانشگاه شهید بهشتی،  مدیر دفتر بودجه وتشکیلات(1384-1386)

 

وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، معاون پژوهشي(1386)

 

وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، سرپرست گروه آمار و فناوری اطلاعات(1388)

 

وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، معاون اجرایی و مدیر مالی(1390)

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی