ورود به سایت

 

مقالات علمي مروري و ترويجي

 

·    مقدمه اي بر برنامه ريزي راهبردي : مجله پيام مديران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،شماره13،سال 1378

 

·    برنامه ريزي استراتژيك " گذشته ، حال ، آيندهمجله تحول اداري،سازمان مديريت و برنامه ريزي،شماره 22،سال 1379     

 

·    توسعه فرهنگي بستر همه زير ساخت هاي توسعه: مجله كتاب ماه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، شهريور 1379     

 

·    نقش سيستم هاي ماشيني در بهبود مديريت: مجله تحول اداري، سازمان مديريت وبرنامه ريزي، شماره 27، سال 1379

 

·    ارزيابي راه هاي  توسعه سيستمهاي  اطلاعاتي مولد گزارش هاي رسمي آماري درسازمان ها: مجله تحول اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي ،شماره 30،سال 1379

 

·    فرهنگ مشاركت گروهي در سازمانهاي اداري كشور: گاهنامه فني و تخصصي، شركت قطارهاي مسافري رجاء، شماره2 ،1380

 

·    تاثير فناوري اطلاعات بر توانمند سازي منابع انساني سازمان در كشور هاي توسعه يافته : مجله تحول اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي ،شماره 48،1384

 

·    تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی سازمان، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 25، مهر ماه 1386

 

·    روش شناسی انتخاب گزیده های کاربردی از برنامه ریزی راهبردی، ماهنامه افق رسانه، شماره 82، 1388

 

·    مهندسی مجدد ساخنار بانک های خصوصی، فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره 49،پاییز 1388

 

·    شناخت شناسی مدیریت دانش در بهره­گیری از فناوری­های نوین راهبردی در سازمان، ماهنامه افق رسانه، شماره 84، 1389

 

·    تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی سازمان، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 25، مهر ماه 1386

 

·    بررسی تاثیر سیستم اطلاعات راهبردی در کسب مزیت رقابتی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، یزدان پناه، امینی،شماره 78، 1391

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی