ورود به سایت

 

مقالات علمي پژوهشي

 

·   تدوين راهبردها در برنامه ريزي رسانه : پژوهش  های ارتباطی (پژوهش وسنجش)، شماره 23، سال 1379

 

·   مباني طراحي  نظام جامع نظارت و ارزيابي برنامه ها : پژوهش  های ارتباطی (پژوهش وسنجش)، شماره 28 ، سال 1380

 

·         سنجش رضايت­مندي الکترونيکي از عملکرد پايگاه هاي اطلاع رساني  به عنوان نشان تجاري، چشم‌انداز مديريت، دانشگاه شهد بهشتي، شماره 28(تابستان 1387 )

 

·   الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالیدر فرآیند برنامه ریزی راهبردی مراکز آموزش عالی کشور، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) سال دوم، شماره‌ی 5 (1388)

 

·   ارائه مدل مفهومی برای پیاده سازی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی به عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه، مجله شریف، پذيرفته شده در1389

 

·   بازشناسی ابعاد رفتاری ابر رهبران با برداشت از ویژگی‌های خود مديريتي حضرت امامخميني(ره)، فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شماره‌ی 2 و 3 (بهار و تابستان 1389).

 

·      بازآفريني راه هاي خلاق همسو سازي تصميمات راهبردي  مدیران در فرآيند مديريت سبد پروژه، مورد كاوي: مجموعه شركت هاي مادر تخصصي  سازمان انرژی بنياد، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي ، سال اول، شماره4، زمستان1389.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی