ورود به سایت

گزارش علمی  در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: گونه شناسی مدل هاي فرآيند برنامه‌ريزي راهبردی به منظور انتخاب مدل مناسب در برنامه ریزی راهبردی آموزش عالی، تهران 1389.

 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: مطالعه مقایسه ای طرح های تربیت فرهنگیدر دانشگاه های جهان، 1390.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی