ورود به سایت

 

 

 

تدوین كتاب، جزوه درسي

 

 

 

تكنيك برنامه ريزي آرماني در انتخاب  طرحهاي سرمايه گذاري: جزوه مركر  آموزس  و تحقيقات وزارت صنايع ،1377

 

 

 

سيستم هاي اطلاعات مديريت: كتاب، ناشر  مركز آموزس مديريت دولتي ، 1378

 

 

 

برنامه ريزي و كنترل پروژه :كتاب، انتشارات دانشگاه امام صادق، 79 13

 

 

 

برنامه ريزي استراتژيك: كتاب، انتشارات دانشگاه امام حسين، عضو گروه نويسندگان ،1380        

 

 

 

تجزيه و تحليل سيستمها و روشها (نظريه ها, روشها و كاربردها): كتاب، مركز آموزش و تحقيقات اسلامي سپاه ،1381

 

 

 

 تاليف و ترجمه كتاب

 

 

 

 مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، وزارت نیرو، چاپ اول، تهران،1386

 

 

 

مديريت پورتفوليوي پروژه( راهنماي عملي براي ارزيابي، انتخاب و اويت بندي پروژه ها)، انتشارات به آوران، چاپ اول، تهران، 1388

 

 

 

مديريت پروژه(مورد کاوی)، نویسنده هارولد کرزنر، ترجمه احمد علی یزدان پناه و گازر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول، تهران، 1390

 

 

 

تهيه لوح فشرده

 

 

 

برنامه ريزي , سازمان و مديريت: لوح فشرده نرم افزار آموزشي،  شركت نرم افزاري آرمان تك  ، 1380

 

 

 

برنامه ريزي استراتژيك: لوح فشرده نرم افزار آموزشي،  شركت نرم افزاري آرمان تك ، 1381

 

 

 

سيستم هاي اطلاعات مديريت: لوح فشرده نرم افزار آموزشي،  شركت نرم افزاري آرمان تك ،1381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب درج شده متعلق به پایگاه اصلاع رسانی دکتر یزدان پناه میباشد

طراح و پشتیبان : محمد مولوی