دسته:پروژه های تحقیقاتی

سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی

متغیر های کلیدی کنترل ونظارت دراجرای طرح های عمرانی کشور، سمینار بررسی مشکلات طرح های عمرانی...

تالیفات و ترجمه ها

تالیف راهنمای تدوین و نگارش مقاله علمی پژوهشی تالیف راهنمای تدوین و نگارش مقاله علمی مروری...

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری

“کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان” طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت طرح های عمرانی کلان...

عضویت در مجامع علمی و اجرایی

“عضویت در  کمیته های علمی راهبردی  کشور” نماینده  نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبکه...

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سابقه برنامه ریزی توسعه در ایران به سال ۱۳۲۷ برمی گردد که اولین برنامه توسعه کشور بوسیله...

مشاوره ها

“مشاور در مجامع علمی – اجرایی” استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار (...