گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری

“کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان”

طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت طرح های عمرانی کلان کشور، دانشگاه تهران ونهاد ریاست جمهوری، عضو گروه تحقیق (۱۳۷۰)

طرح جامع سیستم های اطلاعات مدیریت وزارت مسکن،  شرکت داده پردازی ایران، مشاور طرح ( ۱۳۷۳)

طراحی نظام جامع رایانه و انفورماتیک، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ناظر فنی پروژه  (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت تضمین کیفیت،  شرکت مهندسین مشاور مترا، مشاور طرح (۱۳۸۲-۱۳۸۳ )

برنامه ریزی  استراتژیک فناوری اطلاعات صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، مشاور  طرح  (۱۳۸۳- ۱۳۸۵ )

طرح نظام جامع آمار و اطلاعات بودجه ای؛ با قابلیت ماشینی شدن بودجه ریزی، دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه تحقیق(۱۳۸۶-۱۳۸۷)

طراحی نظام جامع آمارواطلاعات دفتر برنامه، بودجه وتشکیلات دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه تحقیق(۱۳۸۶-۱۳۸۷)

بررسی تجارب کشور ها در نظام  جمع­آوری اطلاعات و انتشار آمار درحوزه آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مجری پروژه، ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫

“برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی”

تجزیه وتحلیل آرمانها در باره عدالت اجتماعی ، طرح تدوین برنامه ایران ۱۴۰۰ ، مجری طرح ، سازمان برنامه وبودجه، مجری طرح(همکار: دکتر محمد رضا حمیدی زاده)، ۱۳۷۶ .

شناسایی و تدوین راهبرد های مؤسسه مالی و اعتباری انصار،  بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عضوگروه (گروه تحقیق: دکتر برزو فرهی، دکتر غلامحسین نیکوکار و محمد ازگلی)،۱۳۸۰- ۱۳۷۸٫

برنامه ریزی عملیاتی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مجری طرح ، ۱۳۸۴- ۱۳۸۳ .

طراحی استراتژیک ساختار و وظایف، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مجری طرح،۱۳۸۴-۱۳۸۲٫

بررسی وتحلیل راهبرد های جهان اسلام، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مجری طرح، ۱۳۸۴-۱۳۸۵٫

تدوین برنامه ریزی راهبردی، مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد، عضوگروه تحقیق(گروه تحقیق: دکتر برزو فرهی و دکتر مسعود موحدی) ۱۳۸۵- ۱۳۸۳٫

تدوین  برنامه استراتژیک شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی،  مجری طرح، ۱۳۸۶-۱۳۸۵۶٫

طرح اصلاح سیستمها و ارتقاء بهره وری شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه تحقیق(دکتر علی رضائیان، دکتر غلامرضا گودرزی، دکتر مسعود کسایی)، ۱۳۸۶-۱۳۸۵٫

بازنگری چشم انداز دانشگاه شهید بهشتی در راستای سند چشم انداز نظام، دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه(دکتر علی رضائیان، دکتر مجتبی لشکربلوکی، دکتر مسعود کسایی) ۱۳۸۶-۱۳۸۵٫

تدوین برنامه پنج ساله( ۹۰-۱۳۸۵) دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه (گروه تحقیق: دکتر علی رضائیان، دکتر مسعود کسایی)، ۱۳۸۶-۱۳۸۵٫

طرح جامع دانشگاه؛ طرح توسعه و گسترش فضای کالبدی، دانشگاه شهید بهشتی، مشاور علمی طرح، ۱۳۸۷-۱۳۸۶٫

طرح تجدید ساختار سازمانی و تدوین تفصیلی نظام تشکیلاتی و روشهای دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، عضو گروه تحقیق، ۱۳۸۷-۱۳۸۶٫

بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس هزینه سرانه، دانشگاه شهید بهشتی، مشاور علمی طرح، ۱۳۸۷-۱۳۸۷٫

طراحی وتدوین برنامه راهبردی کمیته آمارهای بخشی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، عضو کمیته، ۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

بازنگری و تعیین الزامات تحقق چشم انداز مرکز خدمات حوزه علمیه در راستای اسناد فرادستی نظام، مشاور علمی طرح، ۱۳۸۹٫

طراحی وتدوین چشم انداز آستان ملکوتی حضرت معصومه(ع)، مشاور علمی طرح، ۱۳۹۰٫

طرح تدوین و مستند سازی برنامه ریزی راهبردی دادگستری های کل استان، معاونت راهبردی قوه قضائیه کشور، تهران:۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

مطالعه مقایسه­ای طرح­های تربیت فرهنگی به منظور ارائه راه­­کارهای بهبود؛ مورد کاوی: دانشگاه­های هدف در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مجری پروژه، ۱۳۹۴٫

“مدیریت و برنامه ریزی پروژه”

طرحریزی دانش  مدیریت پروژه در صنایع استراتژیک کشور، مجری طرح، ۱۳۸۴-۱۳۸۲٫

طراحی و استقرار نظام ارتقاء شایستگی مدیران پروژه مبتنی بر متدولوژی PMBOK،  شرکت  حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس(پدکس)، مدبر طرح، ۱۳۸۸-۱۳۸۶٫

طراحی و تدوین راهکارهای پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت پروژه با رویکرد ارزیابی شایستگی مدیران، شرکت‌های مشاور مدیریت  صنایع پتروشیمی ایران، مدیر طرح، ۱۳۸۸-۱۳۸۷٫

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل استراتژیک، پروژه های طراحی و ساخت توربو ژنراتورهای نفتی، شرکت GTMI ، مدبر طرح، ۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

“مهارت های عمومی مدیریت”

طرح  نیاز سنجی آموزشی کارکنان، استانداری کرمانشاه، مجری طرح، ۱۳۸۰-۱۳۷۹٫

طرح مطالعاتی تعیین  نیاز های  آموزشی مدیران وکارشناسان، سازمان تأمین اجتماعی، مجری طرح، ۱۳۸۰-۱۳۷۹٫

طرح  نیاز سنجی آموزشی کارکنان، شرکت قطارهای مسافری رجا، مجری طرح، ۱۳۸۲-۱۳۸۱٫

طراحی جامع آموزش شرکت قطار های مسافری رجا، مدیر طرح، ۱۳۸۰- ۱۳۷۸٫