سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی

 • متغیر های کلیدی کنترل ونظارت دراجرای طرح های عمرانی کشور، سمینار بررسی مشکلات طرح های عمرانی کشور، سازمان برنامه وبودجه و انجمن شرکت های ساختمانی وتأسیساتی کشور، مشهد ۱۳۷۳٫
 • تکنیک های برنامه ریزی وکنترل پروژه با رویکرد PMIS ، سمینار برنامه ریزی وکنترل پروژه های عمرانی، استانداری یزد و سازمان صنایع ومعادن بنیاد، ۱۳۷۳٫
 • روش های کاهش تضاد در تشکل های بزرگ اقتصادی، اتاق بازرگانی کشور ودانشگاه علامه طباطبایی، همایش توسعه تشکل های اقتصادی، تهران ۱۳۷۶٫
 • برنامه ریزی دستیابی به یک دیدگاه مشترک در تحول اداری، سمینار مدیریت تحول وضرورت تغییر در نظام اداری ، مرکز آموزش مدیریت صنعتی و شرکت رجا
 • ، تهران، ۱۳۷۸٫
 • روند تحولات فن آوری اطلاعات واطلاع رسانی، سمینار اطلاع رسانی ونحوه خدمت بهتر، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران ۱۳۷۹٫
 • نقش سیستم های اطلاعاتی درپیشبرد امور زیربنایی، وزارت جهاد کشاورزی، همایش سراسری فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی،
 • آشنایی با تکنولوژی های اطلاعاتی مدیریت طرح های کلان کشاورزی در کشور های توسعه یافته ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران ۱۳۸۰٫
 • بررسی سیر فرآیند های برنامه ریزی استراتژیک در گذشته، حال وآینده، اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک، تهران،۱۳۸۵٫
 • تاثیر تفکر فازی بر مدل های تصمیم گیری و مدیریت در مدیریت رسانه ، همایش تفکر فازی و کاربرد های آن در رسانه، تهران ۱۳۸۶٫
 • ارائه الگوی بکارگیری تجارت الکترونیک با رویکردی امنیتی در سازمان های استراتژیک کشور، مورد کاوی: سازمان اتکا، اولین همایش تخصصی دولت الکترونیک و ITIL ، تهران، سالن همایش های برج میلاد، ۱۳۸۸٫
 • چشم انداز کاربردهای تفکر فازی در مدیریت رسانه، همایش تفکر فازی و کاربرد های آن در رسانه، تهران ۱۳۹۰٫
 • تاثیر به کارگیری سیستم پردازش رخداد برافزایش ارتباطات اثربخش، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران، اسفند ۱۳۹۳٫
 • مهندسی مجدد ساخنار بانک های خصوصی، فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره ۴۹،پاییز ۱۳۸۸٫
 • عوامل مؤثر دربهبود ارتباطات بین المللی سرمایه؛ بورس گسسته، اقتصاد ایران، سال هفدهم، شماره ۱۹۳، ۱۳۹۳٫
 • گفت و گو با خبرنگار ایرنا” گردشگری پایتخت نیازمند سامانه اطلاعات است ” دسترسی در: http://www.irna.ir/fa/News/82397381/
 • مدیریت گردشگری سنتی است، روزنامه فرهیختگان، سه شنبه ۷ دی، شماره ۲۱، ۱۳۹۵٫
 • مدیر جلسه کنفرانس: مدیریت پروژه محور، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران: ۱۳۹۵٫
 • حضور در میزگرد مدیریت دانش در برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه آموزش، برنامه سپید، ۱۳۹۵٫