عضویت در مجامع علمی و اجرایی

“عضویت در  کمیته های علمی راهبردی  کشور”

 • نماینده  نظام اطلاع رسانی، طرح جامع شبکه اطلاع رسانی تجاری جهانی، تبصره ۲۶ قانون برنامه توسعه دوم (۱۳۷۷-۱۳۷۶)
 • نماینده وزیر و مسئول پیگیری طرح های سرمایه گذاری صنعت جهانگردی و فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی(۱۳۷۷-۱۳۷۵)
 • نماینده وزیر در طرح جامع شبکه اطلاع رسانی تجاری جهانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی(۱۳۷۷-۱۳۷۶)
 • عضو  کمیته بازنگری و تدوین چشم انداز، دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۶- ۱۳۸۵ )
 • عضو شورای راهبردی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی پارس­گستر ایران، بنیاد مستضعفان و جانبازان (۱۳۸۶-۱۳۸۵)
 • عضو کمیته راهبردی بررسی و تدوین افق رسانه، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۹-۱۳۸۵)
 • عضو کمیته راهبردی پیگیری بینات مقام معظم رهبری در رابطه با خود کفایی و جهش صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی کشور(۱۳۸۹)
 • عضو کمیته راهبری برنامه ملی استقرار سامانه هوشمند مدیریت دانش قرآنی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور (۱۳۹۴ تا کنون)
 • عضو کمیسیون آموزش عالی مجمع عالی بسیج” طرح بررسی روند تحولات شاخصهای علم و فناوری کشور” تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫

“عضویت در کنفرانس های ملی و  بین المللی”

 • عضو کمیته داوری همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران(۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ )
 • عضو کمیته داوری  اولین همایش علمی – کاربردی نگهداری اقلام در سپاه(۱۳۸۲)
 • عضو کمیته داوران و کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه(از ۱۳۸۳ تا کنون)
 • عضو شورای سیاست گذاری اولین همایش نظام شایسته سالاری در صنعت وسازمان(۱۳۸۴)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی (۱۳۸۶)
 • عضو کمیته داوری و هیئت علمی کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(از ۱۳۸۲ تا کنون)
 • عضو کمیته علمی و داور مقالات علمی کنگره بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد (از۱۳۸۵ تا کنون)
 • عضو کار گروه رسانه ملی کنفرانس بین المللی مدیریت(۱۳۸۸)
 • عضو کمیته علمی  همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی(۱۳۸۹)
 • عضو شورای سیاستگذاری نخسستین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی پروژه(۱۳۹۰)
 • عضو هیات علمی و داور مقالات کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت(۱۳۹۳-۱۳۹۴)
 • عضو هیات علمی و عضو کمیته داوران سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر، (۱۳۹۵-۱۳۹۷)

“عضویت در انجمن های علمی و تخصصی”

 • انجمن مدیریت راهبردی ایران
 • انجمن مدیریت ایران
 • انجمن  مهندسی حمل ونقل ایران
 • انجمن علوم مدیریت ایران
 • شبکه مشاوران مدیریت ومهندسی ایران
 • انجمن مدیریت پروژه ایران
 • دبیر  کمیته عدالت اجتماعی برنامه ایران ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۵-۱۳۷۶)
 • عضو کارگروه شبکه تخصصی مدیریت طرح و سبد پروژه ها، انجمن مدیریت پروژه ایران (International Project Management Association)
 • مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عضو کمیته طرح ریزی استانداردهای نرم افزار (۱۳۷۴)
 • عضو کمیته تدوین طرح جامع صنعت جهانگردی کشور، سازمان ایرانگردی و جهانگردی (۱۳۷۶-۱۳۷۲)
 • عضو کمیسیون نرم افزار و کمیسیون استاندارد، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور (۱۳۷۷-۱۳۷۵)
 • عضو شورای عالی انفورماتیک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۷ – ۱۳۷۵)
 • عضو ستاد تخصصی تدوین شاخص های بهره وری، سازمان ملی بهره وری ایران (۱۳۷۷-۱۳۷۵)
 • عضو شورای راهبردی توسعه فن آوری اطلاعات، مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۷۸-۱۳۷۶)
 • عضو کمیته راهبردی شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، ۱۳۷۹
 • مسئول کمیته بهبود و توسعه خدمات راهبری، شرکت قطار های مسافری رجا (۱۳۸۱- ۱۳۸۰)
 • عضو کمیته چشم انداز ۲۰ ساله کشور، مجمع مصلحت نظام (۱۳۸۳-۱۳۸۲)