ارتباط با استاد

برای ارتباط با جناب آقای دکتر احمدعلی یزدان پناه می توانید از طریق رسانه های زیر اقدام نمایید و با کلیک روی لینک های ذیل از طریق رسانه مورد نظر خود با ایشان در ارتباط مستقیم باشید:

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، ابتدای خیابان گلفام، شماره ۷۰، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تلفن: ۲۳۵۱۷۱۷۱ – ۸ و ۲۲۰۱۰۶۱۶

دور نگار: ۲۲۰۵۰۳۳۸

کد پستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱