مقالات مروری و ترویجی

“مقالات مروری و ترویجی دکتر احمد علی یزدان پناه“

۱- مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی، مجله پیام مدیران، یزدان پناه، احمدعلی، نشریه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳، (۱۳۷۸).

۲- برنامه‌ریزی استراتژیک؛ گذشته، حال، آینده (رویکرد تطبیقی)، یزدان پناه، احمدعلی، نشریه تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوره ششم. شماره ۹ (۱۳۸۷).

۳- توسعه فرهنگی بستر همه زیر ساخت های توسعه، یزدان پناه، احمدعلی، مجله کتاب ماه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهریور (۱۳۷۹).

۴- نقش سیستم های ماشینی در بهبود مدیریت، مجله تحول اداری، یزدان پناه، احمدعلی، سازمان نشریه تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۲۷ (۱۳۷۹).

۵- ارزیابی راه های توسعه سیستم های  اطلاعاتی مولد گزارش های رسمی آماری در سازمان ها، یزدان پناه، احمدعلی، مجله تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۳۰ (۱۳۷۹).

۶- فرهنگ مشارکت گروهی در سازمان های اداری کشور، یزدان پناه، احمدعلی، گاهنامه فنی و تخصصی، شرکت قطارهای مسافری رجا، شماره ۲ (۱۳۸۰).

۷- تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی منابع انسانی سازمان در کشور های توسعه یافته، یزدان پناه، احمدعلی، مجله تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۴۸ (۱۳۸۴).

۸- تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی سازمان، یزدان پناه، احمدعلی، علیپوریان، غلامعباس، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره ۲۵، مهر ماه. (۱۳۸۶).

۹- روش شناسی انتخاب گزیده های کاربردی از برنامه ریزی راهبردی، یزدان پناه، احمدعلی، ماهنامه افق رسانه، شماره ۸۲ (۱۳۸۸).

۱۰- شناخت شناسیمدیریت دانش در بهره ­گیری از فناوری­های نوین راهبردی در سازمان، یزدان پناه، احمدعلی، چراغچی، سید مصطفی، ماهنامه افق رسانه، شماره ۸۴ (۱۳۸۹).

۱۱- بررسی تاثیر سیستم اطلاعات راهبردی در کسب مزیت رقابتی، یزدان پناه، احمدعلی، امینی حاجی باشی، آناهیتا، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره ۷۸ (۱۳۹۱).

۱۲- بررسی تاثیر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و هتلداری، یزدان پناه، احمدعلی، مولای، سید رسول، آروین، کمال، مهران، اولین همایش داخلی گردشگری پایدار، نطنز، ۲۸ بهمن. (۱۳۹۲).

۱۳- رویکردهای پیدایش شهر الکترونیک به منظور افزایش ارتباطات اثربخش شهروندان الکترونیکی، یزدان پناه، احمدعلی، غفاری، راضیه، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، سال نهم، شماره ۸۸ (۱۳۹۲).

دسترسی مستقیم به این مقاله در: http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4611&Number=88&Appendix=0&lanf=Fa