پایان نامه ها

دکتر احمدعلی یزدان پناه در پایان نامه های مختلفی به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور و عضو هیئت داوران مسئولیت داشته و این مسئولیت را در عناوین ذیل به نحو احسن عهده دار بوده و به سرانجام رسانده است. پایان نامه های دکتر احمد علی یزدان پناه به تفکیک موضوعی دسته بندی گردیده است.

“پایان نامه های فناوری اطلاعات”

 • پروین کبکاب: بررسی اثرات سیستم های مکانیزه اطلاعاتی بر بهره وری شرکت مهندسی وساخت تآسیسات دریایی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۰،(راهنما)
 • محسن پورشمسا: بررسی میزان اثربخشی اتوماسیون اداری در عملکرد واحد دبیرخانه معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو، ۱۳۸۱،(راهنما)
 • اسفندیار کشوریان: بررسی آسیب های نظام اطلاعات مدیریت در شرکت برق منطقه ای وارایه راهکارهای کاهش آن، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو ، ۱۳۸۳،(راهنما)
 • فلورا نیکورأی: بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت برق منطقه ای و طراحی مدل مفهومی آن، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو ، ۱۳۸۳،(راهنما)
 • فرهاد نصرالله پور: تجزیه وتحلیل سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه در شرکتهای برق منطقه ای بمنظور بهبود آن، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو ،(راهنما)
 • محمد حسن علیزاده: بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکتهای آب و فاضلاب و ارائه الگوی مفهومی، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو ، ۱۳۸۴،(راهنما)
 • مهدی یزدان شناس: بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات در کوچک سازی سازمان، دانشگاه تهران،۱۳۸۴ (راهنما)
 • محند رضا فلاح: بررسی نقش متدولوژی SSADM درطراحی وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ (مشاور)
 • امیر حسین مزید آبادی : بررسی تاثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه تهران، (مشاور)
 • حسین هاشمی: برنامه ریزی کلان فناوری اطلاعات در معاونت تأمین کالای شرکت مهندسی سپانیر با استفاده از متدولوژی EAP ، دانشگاه امام حسین ، ۱۳۸۵، (مشاور)
 • سولماز پارسی پور: بررسی نقش ICT در توسعه صنعت گردشگری کشور با استفاده از مطالعه تطبیقی کشور های منتخب اروپایی، دانشگاه شهید بهشتی  ۱۳۸۵(مشاور)
 • محمد جواد نائیجی: تبیین مدل موفقیت برای استقرار نظام ارتباط با مشتری( eCRM)، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶(راهنما)
 • مجتبی برومند: بررسی ادراک مدیران بازاریابی از تاثیر اینترنت بر فعالیت های بازاریابی بررسی موردی صنعت جهانگردی، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶ (راهنما)
 • لیلا نوائی: شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP در سازمان گسترش و نوسازی ایران به منظور تهیه RFP، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶ (مشاور)
 • یدالله وحیدی: ارائه چارچوب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات صنایع شهید کریمی ITSP، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،۱۳۸۶،(راهنما)
 • مجتبی ملایی: بررسی آمادگی شرکت تراکتور سازی ایران جهت بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، دانشگاه سمنان، ۱۳۸۶(راهنما)
 • مختار رنجبر: سنجش رضایت­مندی الکترونیکی از عملکرد وب­سایت به عنوان نشان تجاری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶ (مشاور)
 • شهرام خلیل نژاد: بررسی تاثیر اینترنت بر صنعت کتاب بر اساس نیروهای رقابتی پورتر، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶ (مشاور)
 • محمد رضا عباسی ازغدی: بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری خدمات ATM (ماشین های خودپرداز) از سوی مشتریان( بررسی موردی بانک تجارت)، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۷(راهنما)
 • حسن محمدزاده: بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت(B2B) (مطالعه موردی: گروه شرکتهای همکاران سیستم)، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۷(راهنما)
 • مریم حیدری: بررسی تاثیرات بکارگیری سیستم CRM بر افزایش رضایت مشتریان در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۷(مشاور)
 • لیلا امجد: بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار شرکت توزیع نیروی یرق شمال شرق تهران، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو ،۱۳۸۷،(راهنما)
 • آقای حاج حسینی: نقش شبکه های اطلاع رسانی در بهره وری شرکت مخابرات ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(راهنما)
 • حمید رضا اسکندری: طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی کارکنان شرکت قطار های مسافری رجا، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(راهنما)
 • حسین منتظری: بررسی عملکرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجود در ستاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(راهنما)
 • رضا عامری: مدل سازی و طراحی منطقی ساختارهای اطلاعاتی مود نیاز سیستم اطلاعاتی مدیریت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (مشاور)
 • علی اکبر گردان: بررسی تاثیربکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه درتصمیم گیریهای مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(راهنما)
 • محمد شهبازی منفرد: ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم سازی بهینه مدیران به منظور ارائه الگوی مناسب از دیدگاه مدیران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(راهنما)
 • محمد رضا حسین زاده: بررسی، الویت بندی وتعیین موانع اجرایی سیستم های اطلاعات مدیریت از دیدگاه کاریران در شرکت برق منطقه ای، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو،۱۳۸۸،(راهنما)
 • محمدحسین اسلامی: ارائه الگوی بکارگیری تجارت الکترونیک در سازمان اتکا با رویکردی امنیتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۹(راهنما)
 • ایرج حاتمی: شناخت موانع طراحی و استقرار سیستم های پشتیبانی تصمیم در مدیریت سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹(راهنما)
 • جواد شکرائی: شناسایی عناصر ارزش راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان اتکا به منظور انطباق طرح ریزی فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،۱۳۸۹،(راهنما)
 • حانیه بذرافشان: بررسی و ارزیابی سطح بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان از دیدگاه مدیران، دانشگاه تهران،۱۳۹۰(راهنما)
 • وحید قائمی: بررسی نقش رضایت و اعتماد الکترونیکی بر وفاداری مشتریان در فرایند خرید اینترنتی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۰(راهنما)
 • آرش محمودی: بررسی تاثیر اعتماد سازمانی با نقش واسط سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در بستر ICT، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰(راهنما)
 • کبری نصیری: نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰ (راهنما)
 • زهرا خاکی راوندی: تاثیر یکپارچه سازی سیستم های دولت الکترونیک بر ایجاد ارزشهای کسب و کار از منظر تئوری ساختاری، دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۹۱ (راهنما)
 • محسن رشیدی: بررسی وفاداری، رضایت و تعهد از طریق رویکرد بازاریابی ارتباطی(رابطه مند) برای ایجاد ارزش برای مشتریان بانک ها، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱(راهنما)
 • حمیده کارگر: بررسی اثرات اینترنت بر بازاریابی بین المللی در مؤسسات اموزش عالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۱ (راهنما)
 • مسیح جوادپور: بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران مناطق آزاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۱ (راهنما)
 • علی خمیسی: ارزش آفرینی برای مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی کشور از طریق رویکرد بازاریابی ارتباطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار،۱۳۹۱(راهنما)
 • مقداد فرمانی: راهکارهای ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های پژوهشی، بررسی موردی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم،۱۳۹۱(راهنما)
 • الناز بیات: شناسایی و ارتقاء سطح مزیت رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابت های دیجیتالی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱(راهنما)
 • مجتبی محمدزاده: ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم به منظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار،۱۳۹۲(راهنما)
 • اکرم کیانی: امکان سنجی استقرار وب معنایی برای کسب مزیت های رقابتی در کسب و کار الکترونیک مؤسسات پژوهشی، مورد مطالعه: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۲(راهنما)
 • سیده سمیه خاکبازی: تاثیر همراستایی فتاوری های مدیریت ارتباط بامشتری و استراتژی های سیستم های اطلاعات/ فناوری اطلاعات  بر عملکرد سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۳(راهنما)
 • هما صوفی: سنجش آمادگی الکترونیک سازمان گمرک ایران جهت پیاده سازی سیستم اطلاعاتی Ecs (سامانه جامع امور گمرکی)، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۳(مشاور)
 • یاسر باقری: شناسایی عناصر اصلی ارزش­های راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز آموزش عالی کشور در راستای توسعه دانشگاه­های مجازی؛ موردکاوی:دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۲(راهنما)
 • زهرا علیخانی، امکان سنجی استقرار پژوهشکده مجازی در مؤسسات و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مطالعه موردی: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۳(راهنما)
 • سیده مژگان سعید پور: بررسی رابطه خدمات تجارت الکترونیکی بر رضایت دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۳(راهنما)
 • شمس الله محمدی، مطالعه نظام مدیریت رابطه الکترونیکی با مشتریان ( e CRM) به منظور استقرار و استفاده در دانشگاه شهید بهشتی، مورد پژوهشی‌: خدمات اداره کل طرح و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴(راهنما)
 • زینب ربیعی پاکده، راهکارهای تغییر سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) به سیستم اطلاعات مدیران ارشد(EIS)در مورد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۴(راهنما)
 • سید میلاد هاشمی فشارکی، شناسایی عوامل مؤثر در بهره برداری از وب سایت تجارت الکترونیک شرکت مبین هاست، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴(راهنما)
 • امیرعلی یعقوبیان کورعباسلو، تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در بستر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا)، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • مهدیه پرویز، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی و خلاقیت دبیران دوره متوسطه منطقه ۲ تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • حامد رسولی، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در مؤسسات آموزش عالی کشور، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • سپیده پیکرزاده، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش معیارهای امنیت اطلاعات در مؤسسات پژوهشی تحت تاثیر فاکتورهای سازمانی و نهادی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • سیده سعیده موسوی نیارکی، تاثیر فاکتورهای نهادی بر تداوم عملیات سازمانی از دو دیدگاه پذیرش کنترل‌های امنیت اطلاعات و سرمایه گذاری بر منابع کنترل امنیت اطلاعات؛ مطالعه موردی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • منیژه ولدخانی، شبیه سازی تاثیر بکارگیری معماری سرویس گرا بر چابکی سیستم اطلاعاتی سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(مشاور)
 • خشایار تفویضی زواره، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری مدل پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت گردشگری(مدل پاولوسکی) ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(مشاور)
 • نسیم فکوری، شناسایی عوامل مؤثر بر بیشینه‌سازی بهره‌گیری از منابع دانشی ساخت‌یافته مبتنی بر مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور، ۱۳۹۵(راهنما)
 • رویا دخت رستم ، بررسی استراتژی های مدیریت دانش به منظور تقویت توان رقابتی در شرکت های دانش بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • محمد حقیقی‌فرد، شناسایی عوامل سرویس‌گرا مبتنی بر مدیریت دانش به منظور افزایش توان رقابتی در شرکت‌های پروژه محور، مطالعه‌ی موردی؛ مهاب قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • اقدس احمدی: تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سطح اخلاق حرفه ای با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۶(مشاور)
 • امیر احسانی: ارتقاء نظام مشارکت عمومی شهروندان در دولت الکترونیک (مورد مطالعه قوه قضائیه جمهوری اسلامی) ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)
 • سیده الهام مرتضوی: ارائه یک روش ترکیبی به منظور ارزیابی پیاه سازی معماری سازمانی(مطالعه موردی : شرکت توانیر) ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)
 • فرزانه یونسی: ارائه مدل بلوغ معماری سازمانی در شرکت‌های فناوری اطلاعات با رویکرد عارضه یابی بر مبنای چارچوب زکمن، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)
 • رضا واعظی: بررسی و ارزیابی تاثیر مولفه های عدالت سازمانی بر تسهیم دانش (مطالعه موردی: اداره فناوری اطلاعات بانک سپه) ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)
 • شاهین ناصح: تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش ضمنی بر ابعاد پروژه های تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(مشاور)
 • مینو سهرابی: بررسی چالش ها و معضلات پیاده سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) مورد پژوهی: شرکت آسان موتور، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(مشاور)
 • پوران حاجی الهه: تاثیر فرآیندهای اصلی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات بر فرآیند پیاده سازی میزخدمات پشتیبانی دریک شرکت تخصصی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)
 • فاطمه مختاری: طراحی چار چوب پرتال کار آفرینی به منظور بهبود محتوای آموزشی رشته کامپیوترشاخه کار دانش، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(مشاور)
 • نیره دارایی: بررسی تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان در سازمان صدا وسیما ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)

“پایان نامه های مدیریت و برنامه ریزی پروژه”

 • محمد حسین علی محمدی: ارایه الگوی برنامه ریزی وکنترل پروژه تولید کاغذ اسناد بهادار، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی(راهنما)
 • مسیح الله کشاورزمحمدی : طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰(راهنما)
 • علیرضا نظامی: مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیار های انتخاب قرارداد مناسب در پروژه های عمرانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵(راهنما)
 • محمد داود سلطانی: بررسی مبانی اجرای فرایند مدیریت ارتباطات پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همت، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶(راهنما)
 • حسین حاجی آقا بزرگی: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS ) در شرکت مهندسین مشاور آباد، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۹(راهنما)
 • رضا صدری: شناسایی و بررسی فرآیند های طراحی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی متعارف، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹(راهنما)
 • علی بیاتی، ارائه متدولوژی یکپارچه مدیریت ریسک اَبَرپروژه های صنعت نفت(مطالعه موردی پروژه اوره و آمونیاک شهدای مرودشت)، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵(راهنما)

“برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی”

 • وحید ثانوی گروسی: مطالعه وپیشنهاد استراتژی های مناسب نیروی انسانی بخش تعمیر ونگهداری شرکت قطارهای مسافری رجا، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۰(راهنما)
 • محمد هروی: طرح ریزی استراتژیک خدمات راهبری در شرکت قطارهای مسافری رجا، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱(مشاور)
 • قدرت الله یوسفی: راهبرد های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با رویکردی بر محصولات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱(راهنما)
 • غلامرضا آقاخانی: استراتژی های تغییر در دوره حضرت رسول اکرم(ع) باتوجه به نظریه ها و استراتژی های تغییردر مدیریت قرن بیستم، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۸۲(راهنما)
 • عصاری وسلیمانیان فر: بررسی مدل های ارزبابی عملکرد وانتخاب مدل مناسب ارزیابی راهبران شرکت قطارهای مسافری رجا، مرکز آموزش مدیریت صنعتی،۱۳۸۳(راهنما)
 • شیخ علیا و محسن صفرزاده: تحلیل محیط داخلی وبین المللی صنعت جهانگردی ایران به منظور طراحی استراتژی های مناسب، مرکز آموزش مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴ (مشاور)
 • امید سلطانی: ارزیابی رابطه برنامه­ریزی راهبردی با انعطاف­پذیری مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰(راهنما)
 • سعید رحمانی: تاملی بر موانع اجرای موفقیت آمیز استراتژی در منطقه آزاد تجاری چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۲ (راهنما)
 • نگین فقیه نصیری: تأثیر توانمندسازی مدیران بر بهبود تصمیم­گیری با نقش واسطه­ای تعهد؛ موردپژوهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • بهروز غروی: بررسی مولفه‌های مدیریت راهبردی در دانشگاه‌های کشور با رویکرد بین‌الملل سازی، دانشگاه تهران،پردیس بین المللی کیش، ۱۳۹۵٫ (راهنما)

“پایان نامه های مهارت های عمومی مدیریت”

 • خلیل دهنوی: ارزیابی تطابق آمیخته بازاریابی خدمات شبکه فروش بیمه با نیازهای  مشتریان هدف، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶(راهنما)
 • فریدون مصباحی: بررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادرات شرکت های کوچک ومتوسط SME، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷(راهنما)
 • محمد رضا پارسا: تعیین عوامل مؤثر در جذب گردشگران استان اردبیل وارایه مدل بهینه، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی(راهنما)
 • کمال الدین پیر مؤذن: بررسی رابطه ثبات مدیریت با شاخصهای بهره ووری شرکت های دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی(راهنما)
 • محمدرضا محمودی: بررسی عوامل مؤثر در اجرای سیستم تعمیرات ونگهداری پیشگیرانه وارائه الگوی مناسب در شرکت آب وفاضلاب، مرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو(راهنما)
 • حسن حکمت شعار: متناسب سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)در اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام خمینی(ره)با بکارگیری بسته نرم افزاری شرکت QPR، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹(راهنما)
 • سیده کتایون نوروزی عرب: الویت بندی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی بر اساس AHP، ، دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۹۰(راهنما)
 • حسین گازر: رابطه فعالیت­های دانش­محور اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی با فعالیت­های نوآورانه، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰(راهنما)
 • علی ساریخانی خرمی: تأثیر توانمندسازی و هوش عاطفی کارکنان بر کیفیت خدمات، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲(راهنما)
 • رضاآریا راد: تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهبود فضای کسب و کار، مورد مطالعه: بخش صنعت استان کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۲(راهنما)
 • ایوب بزرگزاده: ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار، ۱۳۹۲ (راهنما)
 • شریفه روحانیان: بررسی کیفیت خدمات مراکز درمانی از دیدگاه بیماران با استفاده از مدل SERVQUAL ، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۲(راهنما)
 • افخم باقرزاده: شناسایی و اولویت بندی عوامل استقرار سیستم هوش تجاری برای پیش بینی فروش از دیدگاه مدیران شرکت های نفتی؛ موردکاوی : شرکتPEDEX، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۳(راهنما)
 • سپیده لوئی: برسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۳(مشاور)
 • جعفر فرجی: بررسی کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شرکت ارتباطات زیرساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۳(راهنما)
 • سپیده امیدی سرابی، بررسی رابطه منابع قدرت مدیران و رفتارهای سیاسی کارکنان با توجه به مولفه های رضایت کارکنان در سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۳(راهنما)
 • شمیم ابوک، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد منابع پایداربانکی و ارائه مدل اثرگذاری آن با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری؛ مطالعه موردی: شعب بانک اقتصادنوین در تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴(راهنما)
 • رویا سهرابی، بررسی تاثیر شهرت کارگزاری و سلامت سازمانی بر ابعادتعهدسازمانی کارکنان شرکت­های کارگزاری، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • سیدمهردادطباطبایی: بررسی عوامل بازاریابی داخلی درجهت بهبود وضعیت سوددهی شرکتهای دولتی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • میثم غلامی: بررسی تاثیر تسهیلات مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به جامعه تحت پوشش در مبارزه با فقر، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • مژگان علمی زاده: مدلسازی تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب وکار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵(راهنما)
 • حمید میرزایی: بررسی تاثیر عوامل مزیت های رقابتی بر عملکرد کسب و کار‌های نوپا، دانشگاه خاتم، ۱۳۹۶(راهنما)
 • سمیه ارجمند نیا: تأثیر سرمایه فکری بر ارزش سهام و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۶(راهنما)