مشاوره ها

“مشاور در مجامع علمی – اجرایی”

استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار ( ۱۳۶۳- ۱۳۶۲ )

بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی کشور ، مشاور سرپرست بنیاد و رئیس کمیته تبصره ۳ وستاد اشتغال (۱۳۶۵-۱۳۶۴)

سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مشاور معاونت برنامه ریزی و تحقیقات سازمان (۱۳۷۸- ۱۳۷۷ )

وزارت نفت، شرکت مهندسی و ساخت  تاْسیسات دریایی ایران، مشاور برنامه ریزی وکنترل پروژه های  نفت وگاز (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

مرکز آموزش وتحقیقات شرکت رجا، مشاور آموزشی و پژوهشی(۱۳۸۳- ۱۳۷۸)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین  مشاور مدیر عامل در امور برنامه ریزی (۱۳۸۲-۱۳۸۱)

مشاور سیستمها وروشها، شرکت مهندسیین مشاور مترا، وزارت راه وترابری(۱۳۸۳-۱۳۸۲)

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مشاور معاونت پژوهشی وآموزشی سازمان (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز راهبردی سپاه، مشاور مدیر مرکز (۱۳۸۴)

سازمان هوا وفضای جمهوری اسلامی ایران، مجتمع صنعتی شهید باکری، مشاور برنامه ریزی وکنترل پروژه (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد علوم تحقیقات، مشاوره و شرکت درجلسات مصاحبه آزمون تخصصی دکتری، تهران(۱۳۹۵-۱۳۹۶).

“عضویت در کنفرانس های ملی و  بین المللی”

عضو کمیته داوری همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران(۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ )

عضو کمیته داوری  اولین همایش علمی – کاربردی نگهداری اقلام در سپاه(۱۳۸۲)

عضو کمیته داوران و کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه(از ۱۳۸۳ تا کنون)

عضو شورای سیاست گذاری اولین همایش نظام شایسته سالاری در صنعت وسازمان(۱۳۸۴)

عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی (۱۳۸۶)

عضو کمیته داوری و هیئت علمی کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(از ۱۳۸۲ تا کنون)

عضو کمیته علمی و داور مقالات علمی کنگره بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد (از۱۳۸۵ تا کنون)

عضو کار گروه رسانه ملی کنفرانس بین المللی مدیریت(۱۳۸۸)

عضو کمیته علمی  همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی(۱۳۸۹)

عضو شورای سیاستگذاری نخسستین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی پروژه(۱۳۹۰)

عضو هیات علمی و داور مقالات کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت(۱۳۹۳-۱۳۹۴)

عضو هیات علمی و عضو کمیته داوران سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر، (۱۳۹۵-۱۳۹۷)

“عضویت در  انجمن های علمی و تخصصی”

انجمن مدیریت راهبردی ایران

انجمن مدیریت ایران

انجمن  مهندسی حمل ونقل ایران

انجمن علوم مدیریت ایران

شبکه مشاوران مدیریت ومهندسی ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران

عضو کارگروه شبکه تخصصی مدیریت طرح و سبد پروژه ها، انجمن مدیریت پروژه ایران

International Project Management Association

“مدیرمسئولی و عضویت در هیأت تحریریه نشریه های علمی”

ماهنامه فرهنگ و بهره وری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول،۱۳۷۶

ماهنامه برنامه فر هنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول،۱۳۷۶

نشریه فنی تخصصی رجا، عضو هیات تحریریه، ۱۳۷۸

ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطلاعات، عضو هیات تحریریه، از سال ۱۳۸۵

ماهنامه علمی ترویجی افق رسانه، عضو هیئت تحریریه، از سال ۱۳۸۸