مشاور در مجامع علمی و اجرایی

  • استانداری کردستان، مشاور امور اجتماعی استاندار ( ۱۳۶۳- ۱۳۶۲ )
  • بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی کشور ، مشاور سرپرست بنیاد و رئیس کمیته تبصره ۳ وستاد اشتغال (۱۳۶۵-۱۳۶۴)
  • سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مشاور معاونت برنامه ریزی و تحقیقات سازمان (۱۳۷۸- ۱۳۷۷ )
  • وزارت نفت، شرکت مهندسی و ساخت  تاْسیسات دریایی ایران، مشاور برنامه ریزی وکنترل پروژه های  نفت وگاز (۱۳۸۰-۱۳۷۶)
  • مرکز آموزش وتحقیقات شرکت رجا، مشاور آموزشی و پژوهشی(۱۳۸۳- ۱۳۷۸)
  • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین  مشاور مدیر عامل در امور برنامه ریزی (۱۳۸۲-۱۳۸۱)
  • مشاور سیستمها وروشها، شرکت مهندسیین مشاور مترا، وزارت راه وترابری(۱۳۸۳-۱۳۸۲)
  • سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مشاور معاونت پژوهشی وآموزشی سازمان (۱۳۸۴-۱۳۸۲)
  • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز راهبردی سپاه، مشاور مدیر مرکز (۱۳۸۴)
  • سازمان هوا وفضای جمهوری اسلامی ایران، مجتمع صنعتی شهید باکری، مشاور برنامه ریزی وکنترل پروژه (۱۳۸۴-۱۳۸۲)
  • دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد علوم تحقیقات، مشاوره و شرکت درجلسات مصاحبه آزمون تخصصی دکتری، تهران(۱۳۹۵-۱۳۹۶).