همکاری در قوای سه گانه

 حضور درجبهه های جنگ تحمیلی، مریوان، سنندج، قصر شیرین، خوزستان(۱۳۵۸-۱۳۶۵)

 • وزارت  کار وامور اجتماعی،  مدیر کل کار وامور اجتماعی استان کردستان(۱۳۶۲-۱۳۶۰)
 • وزارت کشور ، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سرپرست استان خوزستان(۱۳۶۴-۱۳۶۳)
 • وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه کربلا، مسئول برنامه ریزی لجستیک (۱۳۶۵ – ۱۳۶۳)
 • وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  مسئول ستاد معاونت طرح وبرنامه مجتمع شهید همت (۱۳۶۸)
 • سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران ، مجتمع صنعتی شهید همت، مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه (۱۳۷۳-۱۳۶۶)
 • سازمان ایرانگردی وجهانگردی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امورفنی سازمان (۱۳۷۳-۱۳۷۲)
 • وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، مدیرکل دفتر طرح وبرنامه ریزی وزارت  و دبیر شورای مرکزی برنامه ریزی (۱۳۷۷-۱۳۷۳)
 • سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل دفتر اطلاعات و برنامه ریزی (۱۳۸۱ – ۱۳۷۸)
 • مرکز آموزش وتحقیقات شرکت رجا، مشاور آموزشی و پژوهشی(۱۳۸۲- ۱۳۷۸)
 • وزارت راه وترابری، شرکت مهدسین مساور وتوسعه راه آهن ایران(مترا)، مدیر دفتر تضمین کیفیت (۱۳۸۳– ۱۳۸۲)
 • حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر دفتر طرح وبرنامه حوزه (۱۳۸۵-۱۳۸۳)
 • شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریای ایران( IOEC )، مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه (۱۳۸۷-۱۳۸۵)
 • بنیاد مستضعفان و جانبازان، شرکت حفاری واکتشاف پارس­گستر انرژی(PEDEX)، مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه(۱۳۸۸-۱۳۸۵)
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مدیر مالی و معاون اجرایی(۱۳۹۲-۱۳۹۰)
 • بنیاد تعاون ناجا، عضو کمیته علمی گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات(۱۳۹۵-۱۳۹۶)